'Anamnesis' 2006

Previous Next

 

Anamnesis 1
6 x boxes on white shelf